Bàn thờ gia tiên có mấy bát hương ?

Bát hương là trung tâm điểm của bàn thờ gia tiên, số lượng bát hương trên bàn thờ ứng với các số lẻ là: 1, 3, 5 bởi số lẻ là số dương, là từ cõi dương hướng về cõi âm. Xin giới thiệu tới quý độc giả tham khảo mô hình bàn thờ có 1, 3 và 5 bát...

Sơ đồ và cách bài trí đặt bàn thờ Gia Tiên khi về nhà mới ?

Cách lập bàn thờ Tổ, bàn thờ vọng, bàn thờ cho người mới mất

Tam cố thảo lư – Tuyển dụng giám đốc chuyên nghiệp thời Tam Quốc

Văn Vương cầu hiền - Lã Vọng câu cá là gì ?

Lều chõng đi thi tại Trường thi Nam Định năm 1897

Gỗ gụ là gì ? giá trị của gỗ gụ

Thế nào là cây cảnh nghệ thuật Cổ - Kỳ - Mỹ ?

Tranh Tiệc Ly - 12 Thánh Tông Đồ là những ai ?

Sản phẩm mới