Cảnh đẹp Mùa Xuân trên thế giới


Mời các bạn thưởng thức một số cảnh đẹp vào mùa xuân trên thế giới
 

Đăng ý kiến của bạn
  • võ thị thuyền viết vào lúc 20/10/2012 15:43
    đẹp không thể tưởng, ước gì một lần trong đời tôi đuợc tận tay chạm vào nó. Tôi yêu cảnh đẹp thiên nhiên.