Tủ chè Ngũ Phúc - cánh khảm tích Đông Bích - mã số TU5901


Giá: 26 triệu VNĐ
    0918653838 Gửi liên hệ
Tủ chè Ngũ Phúc - cánh khảm tích Đông Bích - mã số TU5901
  • Kích thước: 180x50x67cm
  • Loại gỗ: gụ 
  • Khảm:  Ốc Singapore
  •  
  • Số năm: mới sản xuất
  •  

     

       Tủ chè Ngũ Phúc - cánh khảm tích Đông Bích - mã số TU5901 do các nghệ nhân lành nghề  tại làng nghề truyền thống Hải Minh  ( huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định ) sản xuất.   

   Điện thoại liên hệ : 0918 653 838

   E-Mail: mnhm@mynghehaiminh.vn

  Xin cảm ơn và Kính chúc Quý khách Phú Quý Thọ Khang Ninh !

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ NGHỆ HẢI MINH

TU5901a   Tu che Ngu Phuc   Canh kham Dong Bich   do go mynghehaiminh
TU5901b   Tu che Ngu Phuc   Canh kham Dong Bich   do go mynghehaiminh
TU5901c   Tu che Ngu Phuc   Canh kham Dong Bich   do go mynghehaiminh
TU5901d   Tu che Ngu Phuc   Canh kham Dong Bich   do go mynghehaiminh
TU5901e   Tu che Ngu Phuc   Canh kham Dong Bich   do go mynghehaiminh
TU5901f   Tu che Ngu Phuc   Canh kham Dong Bich   do go mynghehaiminh
TU5901g   Tu che Ngu Phuc   Canh kham Dong Bich   do go mynghehaiminh
TU5901h   Tu che Ngu Phuc   Canh kham Dong Bich   do go mynghehaiminh
TU5901i   Tu che Ngu Phuc   Canh kham Dong Bich   do go mynghehaiminh
TU5901k   Tu che Ngu Phuc   Canh kham Dong Bich   do go mynghehaiminh
TU5901l   Tu che Ngu Phuc   Canh kham Dong Bich   do go mynghehaiminh
TU5901m   Tu che Ngu Phuc   Canh kham Dong Bich   do go mynghehaiminh
TU5901n   Tu che Ngu Phuc   Canh kham Dong Bich   do go mynghehaiminh
 

   Điện thoại liên hệ : 0918 653 838

   E-Mail: mnhm@mynghehaiminh.vn

  Xin cảm ơn và Kính chúc Quý khách Phú Quý Thọ Khang Ninh !

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ NGHỆ HẢI MINH

Liên hệ mua sản phẩm

  

Xin trân trọng cảm ơn!